Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Akzo Nobel Coatings GmbH

Upłynął termin ważności certyfikatu