Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: biometec Gesellschaft für Bio-Medizinische Technologien mbH

Upłynął termin ważności certyfikatu