Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Peter Busse
Sicherheitstechnik
Heiterwanger Weg 16
12209 Berlin
Niemcy
Numer Certyfikatu: TD 0000057296
Certyfikowany Produkt: Fahrrad Schnellspanner mit PITLOCK-Sicherungssystem
Spełnione Standardy:
Data wydania: 2017-08-08

Upłynął termin ważności certyfikatu