Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: CHEMEX INDUSTRIAL CO., LTD.

Upłynął termin ważności certyfikatu