Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: SIMAR - Suministros Industriales Martí, S.A.

Upłynął termin ważności certyfikatu