Certificado nº 0.04.15167

Número de Certificado: 0.04.15167
Tipo de Certificado: ISO 9001
Certificado Titular: Servei Meteorològic de Catalunya

Berlin, 38-46 4t
08029 Barcelona
España
Alcance de la Certificación:

Numerical Models, Forecasting, Surveillance, Remote Sensing and Meteorological Observation and Climate Services and Climate Change.

Modelització, Predicció, Vigilància, Observació i Teledetecció Meteorològica i Serveis Climàtics i Canvi Climàtic.